Ναυτιλιακός Εξοπλισμός

Η επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική κατάρτιση,  η συνεργασία με επώνυμους κατασκευαστές και προμηθευτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, η παρακολούθηση όλων τεχνολογικών εξελίξεων, αποτελεί εγγύηση για μια αξιόπιστη κι επικερδή συνεργασία.

  • Εξοπλισμός καταστρώματος
  • Πρόωση, ενέργεια, βοηθητικά μηχανήματα
  • Υδραυλικά συστήματα υψηλής και χαμηλής πίεσης
  • Μετάδοση κίνησης
  • Ναυπηγεία
  • Αυτοματισμοί
  • Συστήματα αέρος
  • Αναπνευστικός αέρας