Κτιριακά Φωτοβολταϊκά Πάνελ

Φωτοβολταϊκά συστήματα στον οικιακό - κτιριακό τομέα

Από τον ΙΟΥΛΙΟ του 2009 βρίσκεται σε ισχύ το νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, που αφορά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στον οικιακό-κτιριακό τομέα. Μέσω του προγράμματος, δίδονται κίνητρα ενίσχυσης της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας, ώστε ένας οικιακός καταναλωτής ή μία μικρή επιχείρηση να κάνουν απόσβεση του συστήματος που έχουν εγκαταστήσει, και να έχουν και ένα λογικό κέρδος. Συγκεκριμένα, οι οικιακοί καταναλωτές αλλά και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (δηλ. αυτές που απασχολούν  έως 10 άτομα κι έχουν  κύκλο εργασιών και σύνολο ενεργητικού έως 2 εκατ. € ετησίως) έχουν τη δυνατότητα να τοποθετήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος έως 10 κιλοβάτ στο δώμα ή τη στέγη κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων των στεγάστρων - βεραντών.

Η παραγόμενη ενέργεια που θα τροφοδοτείται στο δίκτυο, θα αγοράζεται από την ΔΕΗ στην τιμή των 0,55 €/kWh.   Αν το φωτοβολταϊκό σύστημα παράγει περισσότερη ενέργεια από αυτή που καταναλώνεται στο κτίριο, τότε θα έρχεται ένας πιστωτικός λογαριασμός με το ποσό που θα καταθέτει η ΔΕΗ στον τραπεζικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη.

 Το πρόγραμμα ισχύει μόνο για το ηπειρωτικό δίκτυο και για τα νησιά εκείνα που είναι διασυνδεδεμένα στο δίκτυο αυτό (π.χ. Εύβοια, Ιόνια, Σποράδες, νησιά Αργοσαρωνικού κτλ και Τζια). Για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα δεν χρειάζεται να ανοίξει βιβλία στην εφορία, ενώ τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση της ενέργειας δεν φορολογούνται.

 

 

Προϋποθέσεις ένταξης  στο πρόγραμμα φωτοβολταϊκών στη στέγη

 • Κυριότητα του χώρου στον οποίο θα τοποθετηθεί το φωτοβολταϊκό σύστημα.
 • Να υπάρχει μετρητής της ΔΕΗ στο όνομά του ενδιαφερόμενου.
 • Οι οικιακοί καταναλωτές να καλύπτουν μέρος των αναγκών τους σε ζεστό νερό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (π.χ. ηλιακό θερμοσίφωνα, βιομάζα, αντλία θερμότητας).
 • Οι επιχειρήσεις να μην έχουν πάρει κάποια άλλη επιδότηση για το φωτοβολταϊκό σύστημα από εθνικό ή κοινοτικό πρόγραμμα.

 

Προϋποθέσεις του χώρου εγκατάστασης

 • Ανάλογα με τον χώρο εγκατάστασης αλλά και του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί, για μια εγκατάσταση 1 kWp απαιτούνται περίπου 12-15 τ.μ. από την επιφάνεια ενός δώματος η μίας ταράτσας ή 7-10 τ.μ. κεκλιμένης οροφής (π.χ. κεραμοσκεπή) με νότιο προσανατολισμό.
 • Η στέγη τοποθέτησης πρέπει να είναι ασκίαστος καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

 

Συντήρηση

Το κόστος συντήρησης του φωτοβολταϊκού συστήματος είναι πρακτικά ανύπαρκτο, αφού η μόνη συντήρηση που απαιτείται είναι ένας περιοδικός καθαρισμός των επιφανειών των Φ/Β  στοιχείων και ο έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και συσκευών.

 

Απόδοση

Για ένα Φ/Β  σύστημα με εγκατεστημένη ισχύ 10kwp,  και με δεδομένο ότι η μέση ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα είναι 1.300kWh/kWp, +/- 10%, ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος της περιοχής, ενδεικτικά έχουμε :

 • ετήσια παραγωγή ενέργειας 10 kWp * 1.300kWh/kWp = 13.000 kWh
 • το όφελος από την πώληση της κάθε kwh στο δίκτυο θα είναι 0,55€

Συνεπώς κάθε έτος το Φ/Β σύστημα θα αποδίδει περίπου 7.150 € + ΦΠΑ, προ φόρων και αποσβέσεων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η απόσβεση του κόστους της εγκατάστασης γίνεται περίπου σε 6 με 8 χρόνια, ενώ το συμβόλαιο με την ΔΕΗ θα είναι διάρκειας 25 χρόνων. Θα έχετε δηλαδή ένα λογικό κέρδος για 19 χρόνια.

 

Αδειοδοτικά στάδια

Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα μέχρι 10 kWp που πρόκειται να ενταχθεί στο  πρόγραμμα απαιτεί τις παρακάτω άδειες και βεβαιώσεις:

 • Αίτηση όρων σύνδεσης στην τοπική ΔΕΗ.
 • Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από την αρμόδια Πολεοδομία.
 • Σύμβαση με την ΔΕΗ βάσει της οποίας θα πωλείται η παραγόμενη ενέργεια για τα επόμενα 25 χρόνια.

Η χρονική διάρκεια των γραφειοκρατικών διαδικασιών εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες του κάθε ακινήτου, την τοπική ΔΕΗ και την αρμόδια Πολεοδομία  (συνήθως 4-6 εβδομάδες).

 

Πολεοδομικοί Όροι Εγκατάστασης

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. επιτρέπεται η τοποθέτηση Φ/Β σε στέγες εφόσον δεν αντίκειται σε ειδικούς όρους δόμησης και διατάξεις που θεσπίστηκαν σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Επιπλέον:Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση Φ/Β στοιχείων πάνω από την απόληξη του κλιμακοστασίου, του φρεατίου του ανελκυστήρα και οποιασδήποτε άλλης κατασκευής.

 • Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση Φ/Β στοιχείων πάνω από την απόληξη του κλιμακοστασίου, του φρεατίου του ανελκυστήρα και οποιασδήποτε άλλης κατασκευής.
 • Τα Φ/Β στοιχεία που τοποθετούνται σε στέγες θα πρέπει να βρίσκονται εντός του όγκου της στέγης ακολουθώντας την κλίση της και να απέχουν 0,50m από το περίγραμμά της ώστε να εξασφαλίζεται η αισθητική εικόνα του κτιρίου.
 • Τα Φ/Β στοιχεία που τοποθετούνται στο δώμα του κτιρίου θα πρέπει να οριοθετούνται περιμετρικά με στηθαίο συμπαγές  μέγιστου ύψους 1,20 μ., για αισθητικούς λόγους και για την προστασία της εγκατάστασης. Η απόσταση από το στηθαίο του δώματος πρέπει να είναι εσωτερικά αυτού 1,00 μ., για λόγους ασφάλειας.

Για την εγκατάσταση σε πολυκατοικία, απαιτείται η έγκριση των συνιδιοκτητών.