Ένοπλες Δυνάμεις

Η εταιρεία μας συνδυάζοντας τις τεχνολογικές δυνατότητες και την εμπειρία, είναι προμηθευτής των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Οι δραστηριότητες της εταιρείας μας αφορούν την εισαγωγή και διάθεση υλικών υπό NSN (National Stock Number) φημισμένων κατασκευαστικών κι εμπορικών οίκων, καθώς και παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες σας.

Έχουμε τη δυνατότητα να σας προμηθεύσουμε με διάφορα υλικά που προορίζονται για να καλύψουν τις ανάγκες σας σε στρατιωτικό υλικό αφού η εταιρεία μας διαθέτει  ΝGAGE CODE (G1977).

 

 

Συνδυάζουμε ιδέες και λύσεις ειδικά σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας σε ανταγωνιστικές τιμές. Η μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία των συνεργατών μας εξασφαλίζει ταχύτητα κι αξιοπιστία διασφαλίζοντας σωστές λύσεις. Ο υψηλός βαθμός ευελιξίας και οργάνωσης μας επιτρέπει να διαθέτουμε προϊόντα βέλτιστης σχέσης ποιότητας-κόστους τόσο σε μικρές όσο και σε μεγάλες ποσότητες.

Με τελικό στόχο την «Απόλυτη Ικανοποίηση του Πελάτη» η εταιρεία μας επιδιώκει συνεχώς το άριστο από άποψη ποιότητας αποτέλεσμα. Προκειμένου να εξασφαλίσουμε την πλήρη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές, όπως απαιτείται στον ευαίσθητο τομέα των αμυντικών προμηθειών, έχουμε αναπτύξει και διατηρούμε Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2000.