Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Δραστηριοποιούμαστε στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, για την υλοποίηση ενεργειακών έργων, που αξιοποιούν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), είτε αυτές είναι  διασυνδεδεμένες στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ), ή αυτόνομα συστήματα που έχουν σκοπό, την κάλυψη ιδίων καταναλώσεων σε απομακρυσμένες περιοχές, με χρήση συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (συσσωρευτές).

Όλες οι κατηγορίες των έργων που αναλαμβάνουμε τοποθετούνται από εξειδικευμένα  και πιστοποιημένα συνεργεία όλων των ειδικοτήτων, κάτω από την επίβλεψη του επιστημονικού προσωπικού μας.

Η μεγάλη γκάμα προϊόντων Α.Π.Ε. από πιστοποιημένες ελληνικές εταιρείες και κατασκευαστές του εξωτερικού, μας διασφαλίζει το πλεονέκτημα ευέλικτων και αξιόλογων λύσεων ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα των πελατών μας.   

 • Φωτοβολταικά πάνελ (μονοκρυσταλλικά, πολυκρυσταλλικά)
 • Συστήματα ηλιακού ιχνηλάτη (tracking systems)
 • Συστήματα στήριξης
 • Συσσωρευτές
 • Ρυθμιστές φόρτισης
 • Μετατροπείς
 • Ανεμογεννήτριες
 • Συστήματα προστασίας κεραυνικών πληγμάτων
 • Αυτόνομα ηλιακά κι αιολικά πάρκα
 • Βιοκαύσιμα
 • Αντλίες θερμότητας
 • Διαχείριση ύδατος

 

Νομοθεσία:


Kyoto Protocol 1997

Εφημερίς της κυβερνήσεως 27 Ιουνίου 2006

Εφημερίς της κυβερνήσεως 28 Ιανουαρίου 2009

Εφημερίς της κυβερνήσεως 4 Ιουνίου 2010