Αιολική Ενέργεια

Αιολική είναι η ενέργεια που παράγεται από την εκμετάλλευση του πνέοντος ανέμου. Η ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται "ήπια μορφή ενέργειας" και περιλαμβάνεται στις "καθαρές πηγές’’, όπως ονομάζονται οι πηγές ενέργειας που δεν εκπέμπουν και δεν προκαλούν ρύπους. Ενέργειες για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας έχουν γίνει σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σ’ αυτό έχει συμβάλλει και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Α.Π.Ε., η οποία ενθαρρύνει και επιδοτεί επενδύσεις στις Ήπιες Μορφές Ενέργειας. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος 3299/04, και σε συνδυασμό με το νόμο για της ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 3468/06, παρέχει κίνητρα ακόμα και για επενδύσεις μικρής κλίμακας.

Η αιολική ενέργεια αποτελεί μια σοβαρή  λύση στο πρόβλημα της ηλεκτροπαραγωγής. Το δωρεάν «καύσιμο» είναι άφθονο και δεν εκλύονται αέρια θερμοκηπίου και ρύποι. Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον σε σύγκριση με τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής συμβατικών καυσίμων (πετρέλαιο, αέριο, κάρβουνο κλπ) είναι μηδαμινές.

Η τεχνολογία σήμερα βασίζεται σε ανεμογεννήτριες οριζοντίου άξονα 2 ή 3 πτερυγίων, με αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύ 200 – 400kW. Η εγκατάσταση κάθε ανεμογεννήτριας (τοποθέτηση πυλώνα, γεννήτριας, έλικες) διαρκεί 3-5 περίπου μέρες.

Η Ελλάδα είναι μια χώρα με μεγάλη ακτογραμμή και πλήθος νησιών. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στις νησιωτικές και παράλιες περιοχές προσδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας.

Η περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, διαθέτει ισχυρό ηλεκτρικό δίκτυο και το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την ύπαρξη λόφων, υψωμάτων κλπ. με εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό, την καθιστούν ενδιαφέρουσα για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Νομός Κεφαλληνίας. Στο νησί λειτουργούν τρία αιολικά πάρκα (αναμένεται η αδειοδότηση πέντε νέων μονάδων), που τροφοδοτούν το δίκτυο ηλεκτροδότησης της χώρας με 76 MW ηλεκτρικής ισχύος. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ανάγκες του νησιού σε ηλεκτρική ενέργεια κατά την περίοδο αιχμής (καλοκαίρι), ανέρχονται σε 50MW. Η αντιστοιχία μεταξύ της ισχύος που αποδίδει η Κεφαλονιά στο ηλεκτρικό δίκτυο και της ισχύος που καταναλώνει είναι εξαιρετικά ενθαρρυντική για την εξάπλωση της αιολικής ενέργειας και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας μας.

Έτσι γίνεται αντιληπτό  ότι τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη μιας περιοχής από την ανάπτυξη της αιολικής βιομηχανίας είναι αξιοσημείωτα.